pic

Společnost European Metals Holdings Limited poskytla českým úřadům právní analýzu dokládající, že je australským podnikatelským subjektem

Společnost European Metals Holdings Limited poskytla relevantním českým úřadům, Ministerstvu financí, Ministerstvu průmyslu a obchodu a Ministerstvu životního prostředí analýzu právní kanceláře Steinepreis Paganin, která potvrzuje, že je australským podnikatelským subjektem s vlastní právní subjektivitou. Společnost European Metals Holding Limited je veřejně obchodovatelnou společností na australské a londýnské burze. K datu 12. října měla společnost široce diverzifikovanou strukturu 677 akcionářů, jedním z největších českých akcionářů je investiční skupina Arca Capital, která se na projektu aktivně podílí. V Česku pokračují jednání s partnery projektu za účelem vytvořit tuzemský ucelený řetězec výroby a zpracování lithia, včetně komunikace s regionálními partnery státní správy. To znamená pro Česko tisíce nových pracovních míst nejen v oblasti těžby a zpracování rud, ale zejména v navazujících high-tech oborech. Tím dojde k zásadní podpoře zaměstnanosti a restrukturalizace průmyslu nejen v Ústeckém regionu, ale i v celé ČR. Zároveň dojde i k významnému rozvoji české vědy, výzkumu a systému vzdělávání.

Analýza právní kanceláře Steinepreis Paganin, která byla poskytnuta českým úřadům, se opírá o následující fakta:

  • - Společnost European Metals Holdings Limited má registrované sídlo v australském Perthu.
  • - Společnost je registrována v australském obchodním rejstříku jako tzv. „Australian public company“ – australská veřejná společnost. Odkaz
  • - Společnost je registrována jako řádný australský daňový resident.
  • - Akcie společnosti, reprezentující 100% kapitálu společnosti jsou prostřednictvím CDI listovány na australské burze cenných papírů.
  • - Podíl australských akcionářů na kapitálu společnosti tvoří vice než 82%.
  • - V představenstvu společnosti mají australští občané většinu hlasovacích práv.
  • - Právní postavení společnosti jako australského podnikatelského subjektu potvrdila svým dopisem také australská vláda v zastoupení vládní agentury Austrade.

Cílem společnosti European Metals Holdings Limited je vytvořit v Česku ucelený řetězec výroby a zpracování lithia, což přinese tisíce nových pracovních míst nejen v oblasti těžby a zpracování rud, ale zejména v navazujících high-tech oborech a tím dojde k zásadní podpoře zaměstnanosti a restrukturalizace průmyslu nejen v Ústeckém regionu, ale i v celé ČR. Zároveň dojde i k významnému rozvoji české vědy, výzkumu a systému vzdělávání. Jednání s partnery probíhají podle plánů, včetně komunikace s regionálními partnery státní správy. Obdobný projekt těžby lithných rud aktuálně probíhá i na německé straně Cínovce. Projekt v sousedním Německu realizovaný plně soukromým kanadsko-německým konsorciem má významnou podporu ze strany vlády i regionu. Německo si uvědomuje ekonomické i sociální přínosy těžby a zpracování lithia a tamější zemská vláda všemožně podporuje tento projekt od usnadnění administrativních úkonů až po nulové poplatky z vytěžených nerostů.

Jak již bylo oznámeno dříve, česká dceřiná společnost Geomet s.r.o. nadále pokračuje v realizaci průzkumných a analytických prací ložiska Cínovec v rámci svých stanovených průzkumných území.

V prosinci 2017 byl za účelem financování přípravných prací pro finální studii proveditelnosti, zejména dokončení hydrometalurgických testů, posílen kapitál společnosti European metals Holdings Ltd o 4 miliony australských dolarů. Akcionáři společnosti tak projevili důvěru v rozvíjející se projekt a odbornou činnost společnosti.

EMH
Keith Coughlan
European Metals Holdings Limited, CEO