České lithium pro čistou energii

Úvod

Česká firma Geomet provádí průzkum těžby lithia pod Cínovcem a v následujících letech zde plánuje uskutečnit jeho těžbu. Pod Cínovcem v Krušných horách se nachází 3-5 % světových zásob lithia a Česká republika je tak jedním z nejvýznamnějších ložisek/nalezišť tohoto významného kovu v Evropě.

Lithium je zásadním prvkem pro výrobu baterií, které slouží k akumulaci elektrické energie. Díky významnému rozmachu elektromobility a potřebám skladování energie nejen z obnovitelných zdrojů celosvětová poptávka po lithiu prudce roste.

Vytvořením uceleného řetězce výroby a zpracování lithia na českém území dojde k významnému rozvoji české vědy, výzkumu a systému vzdělávání. Projekt české společnosti Geomet nabídne tisíce nových pracovních míst, čímž dojde k zásadní podpoře zaměstnanosti a diverzifikaci průmyslu nejen v ústeckém regionu, ale v celé České republice. Projekt těžby lithia je šetrný k životnímu prostředí a má minimální dopad na zatížení krajiny a život obyvatel v regionu.

background

Proč lithium?

Lithium je klíčový kov budoucnosti. Strmě roste jeho význam při výrobě baterií. Bez lithia by se dnes neobešla řada elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky a tablety a další zařízení s výkonnými bateriemi.