České lithium pro čistou energii

Úvod

Česká firma Geomet provádí průzkum těžby lithia pod Cínovcem a v následujících letech zde plánuje uskutečnit jeho těžbu. Pod Cínovcem v Krušných horách se nachází 3-5 % světových zásob lithia a Česká republika je tak jedním z nejvýznamnějších ložisek/nalezišť tohoto významného kovu v Evropě.

Lithium je zásadním prvkem pro výrobu baterií, které slouží k akumulaci elektrické energie. Díky významnému rozmachu elektromobility a potřebám skladování energie nejen z obnovitelných zdrojů celosvětová poptávka po lithiu prudce roste.

Vytvořením uceleného řetězce výroby a zpracování lithia na českém území dojde k významnému rozvoji české vědy, výzkumu a systému vzdělávání. Projekt české společnosti Geomet nabídne tisíce nových pracovních míst, čímž dojde k zásadní podpoře zaměstnanosti a diverzifikaci průmyslu nejen v ústeckém regionu, ale v celé České republice. Projekt těžby lithia je šetrný k životnímu prostředí a má minimální dopad na zatížení krajiny a život obyvatel v regionu.

Aktuality

Děkujeme za účast na veřejné prezentaci v Dubí.


11. 9. 2023
logo
background

Proč lithium?

Lithium je klíčový kov budoucnosti. Strmě roste jeho význam při výrobě baterií. Bez lithia by se dnes neobešla řada elektronických zařízení, jako jsou mobilní telefony, notebooky a tablety a další zařízení s výkonnými bateriemi.